Koolmonoxide Vergiftiging

Bent u bewust van een koolmonixide vergiftiging?

Koolmonoxidevergiftiging

Naast brand ligt er nog een belangrijk gevaar in huis op de loer: koolmonoxidevergiftiging. De laatste jaren nemen de ongevallen met koolmonoxide (CO) sterk toe. Dit komt onder andere doordat de woningen steeds beter geisoleerd zijn en voorzien. Alle kieren en naden zijn gedicht en het huis wordt gelucht via een mechanische ventilatie.

In een koude periode willen mensen vaak alles dicht hebben, dus ook de broodnodige ventilatieopeningen worden afgesloten. Door dit afsluiten en de werking van de mechanische ventilatie, ontstaat in de woning een onderdruk. Deze onderdruk zorgt ervoor dat de af te voeren koolmonoxide van gastoestellen geisers, CV ketels en open haarden (geldt alleen voor open systemen) niet naar buiten gaat, maar de woning wordt binnengezogen. Zo ontstaat een levensgroot gevaar van vergiftiging!

Het gevaar is nog erger dan brand, brand kan men waarnemen. Koolmonoxide is onzichtbaar, reukloos, smaakloos en niet voelbaar. U ruikt en proeft het niet en voor u het weet raakt u bewusteloos en in het ergste geval overlijdt u. Een goede CO melder in huis hebben is daarom net zo belangrijk als een rookmelder.
Waar te plaatsen?
De brandweer adviseert per woning minimaal één koolmonoxide melder te installeren in de woonkamer of in de nabijheid van uw slaapkamer(s). Het is echter aan te bevelen om op iedere etage van uw woning een melder te plaatsen. Plaats een CO-melder op ±1,5m hoogte: koolmonoxide stijgt namelijk niet. Wanneer de CO-melder tegen het plafond is bevestigd, reageert deze te laat. Plaats de melder op enige afstand van een apparaat dat koolmonoxide kan afgeven. Dit voorkomt onnodig vals alarm wanneer kortstondig een kleine hoeveelheid koolmonoxide wordt uitgestoten, bijvoorbeeld bij het starten van een auto, het aansteken van een gasfornuis of het opstarten van een gaskachel.


Preventiemaatregelen

  • Controleer uw (bad)geiser regelmatig. Is de vlam oranje en hoger dan normaal en door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen? Dan krijgt uw geiser te weinig zuurstof en ontstaat er koolmonoxide.
  • Het jaarlijks laten controleren van uw (bad)geiser door een erkend installateur is een goede preventieve maatregel. De vlam van een goed afgesteld gastoestel is blauw.
  • Ook het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn. Daarnaast moet er voldoende lucht toegevoerd worden. Tegenwoordig zijn er ook zogenoemde “gesloten geisers” op de markt. Deze apparaten zorgen zelf voor voldoende zuurstof, zodat er nooit sprake kan zijn van koolmonoxidevorming.
  • Voor de centrale verwarmingsketel in uw huis of een gaskachel geldt hetzelfde als voor een (bad)geiser. Vooral in nieuwbouwwoningen is door goede isolatie geen natuurlijke ventilatie (kieren en gaten) meer aanwezig. Daarom mogen luchtaanvoer en -afvoer nooit worden afgesloten. Ook niet bij een zeer koude winter!
  • Let ook op de afzuigventilator van de keuken, centrale afzuiging van de keuken, wc en badkamer. Zorg ervoor dat de afvoer van de geiser op het gasafvoerkanaal is aangesloten en niet op het ventilatiekanaal. Bij oudbouw komt men ook in de verleiding om -bij extreme kou- kieren en gaten met kranten of lappen dicht te stoppen. De zogenoemde natuurlijke ventilatie is dan niet meer aanwezig, terwijl er ook niet meer op een andere manier geventileerd wordt. Ook het structureel dichtmaken van kieren en naden met behulp van kitafdichting en tochtstrips levert gevaar op wanneer er geen alternatief lucht aan- en afvoersysteem voor in de plaats komt.
  • Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de schoorsteen vervuild of verstopt raakt. Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt raken dat het dichtslibt. De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw kamer in.
  • Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt, moet tenminste 1 maal per jaar geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en zonodig geveegd.