Oops...
Slider with alias slider 1 not found.

Brandblusser informatie

Een brandblusser moet bij het plaatsen in een gebouw of ruimte, zo worden geplaatst dat bij een calamiteit de brandblusser zo snel mogelijk kan worden ingezet. Ook is het belangrijk dat deze makkelijk bereikbaar en duidelijk zichtbaar zijn tijdens zo’n ongeval. Vaak wordt de locatie van de brandblusser met een pictogram aangeduid. Ook is de loopafstand niet meer dan 30 meter naar de brandblusser. Tussen twee brandblussers mag de afstand ook niet groter zijn dan 60 meter.

In de norm NEN 4001 wordt de hoeveelheid brandblussers aangegeven die minimaal geplaatst moeten worden. Hierbij gaat men ook uit van een aantal factoren. Bijvoorbeeld:

  • Risico berekening van de kans op brand
  • De hoeveelheid mensen die aanwezig zijn
  • De grootte van het gebouw/ruimte

Hierbij is het zo dat op basis van deze factoren wordt bepaald hoeveel brandblussers u zult moeten plaatsen. Over het algemeen is het zo dat wanneer er een groot risico is, er van uit kan worden gegaan dat u één brandblusser per 100 m2 moet plaatsen.

Om een verduidelijking te geven over hoe u een brandblusser het beste kan gebruiken hebben wij een YouTube kanaal geopend met onze partner Brandblusser XL  om u te informeren over alle soorten brandblussers. Brandblusserstore vindt het fijn om u goed te informeren over het gebruik van brandpreventie.

In een situatie waar minder risico is kan er worden uitgegaan van ong. 1 brandblusser per 300 m2. We spreken hier over brandblussers, waar we naar refereren is een poeder- of schuimblusser.

schuimblusser-6-liter

Welk type brandblusser heb ik nodig?

Wellicht dat u zich afvraagt welk type brandblusser u nodig heeft? U heeft de keuze uit schuim-, Co2- of poederblussers. U kiest een type op basis van de brandgevaar en de aanwezige elektronica in een ruimte. Over het algemeen wordt op kantoren of gelijke ruimtes, BIO Schuimblussers gebruikt. Omdat deze brandblussers een hoog blusvermogen hebben op vaste stoffen (A klasse) en deze veilig te gebruiken zijn bij elektronica zoals; faxen, kopieermachines, computers. Wanneer er is geblust met de BIO Schuimblusser kan het schuim makkelijk worden opgeruimd d.m.v. water.

  • Onze BIO schuimblussers voldoen aan de hoogste eisen van de stichting Milieukeur. Het bewijst hiermee dat onze BIO schuimblussers geen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor milieu & mens.
  • Koolzuurblussers (ook wel Co2 blussers) zijn speciale brandblussers die worden geadviseerd te gebruiken in technische hoogwaardige situaties en ruimtes. Zoals bijvoorbeeld in serverruimtes.
  • Poederblussers worden normaal gesproken gebruikt als het brandgevaar erg hoog is of in situaties waar poeder geen nadelig effect heeft. De poederblussers zijn vaak buiten te zien bij benzinepompen.

banner_bbxl_liggend

Pictogrammen

Uw brandblusmiddelen moeten altijd voorzien zijn van pictogrammen. Hiermee is het tijdens calamiteiten duidelijk waar welk blusmiddel hangt. Deze pictogrammen moeten voldoen aan de NEN3011.

brandklasse-A       brandkb       brandkc      Brandklasse_D

Meer informatie over een brandblusser?

Brandblusapparatuur moet altijd een permanente aanduiding en identificatie hebben. De Arbo en Europese regelgeving hebben dit verplicht gesteld. Onze brandblussers zijn ook direct te bestellen via Brandblusserxl.nl.