Droge blusleiding of droge stijgleiding?

Droge blusleiding of droge stijgleiding?

Wanneer u in een appartementencomplex woont is het van belang dat er een goede watertoevoer is wanneer er een eventuele brand uit breekt! Het is namelijk niet handig dat bij een brand op de bovenste verdieping de brandweer allemaal slangen aan elkaar moet koppelen. Dit duurt te lang duren en de brand kan daarmee al oplopen tot een catastrofale brand! Juist daarvoor moet er bij de bouw van een appartementen complex een goede droge blus of droge stijgleiding geplaatst worden. Maar wat is nu het verschil?

Helemaal niks! De term droge blus of droge stijgleiding is eigenlijk precies hetzelfde. Voor de meeste mensen klinkt blus leiding logischer omdat het water wordt toegevoerd om een brand te blussen. De term blus leiding is daarom een stuk beter. De term stijgleiding kan ook omdat het water omhoog geperst wordt waar het nodig hoort te zijn. Dit is het grote verschil van tussen een droge blus en stijgleiding. Een droge blusleiding wordt ook vaak ondergronds gebruikt om bijvoorbeeld een water kraan op een parkeerdek te voorzien van water. Een droge stijgleiding daarentegen wordt juist veelal gebruikt bij appartementen complexen en flats.